Croatia banka d.d. je kreditna institucija koja svojim klijentima pruža financijske i druge usluge kroz partnerski odnos i povjerenje. Banka postoji radi rentabilnog, kvalitetnog i učinkovitog pružanja svih svojih usluga s ciljem stvaranja novih vrijednosti za dobrobit klijenata, naših zaposlenika i cjelokupne zajednice u kojoj djelujemo.
Poslovnu mrežu Banke čini 12 komercijalnih centara i poslovnica. U potpunom je vlasništvu Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Banka je institucija koja stalno raste, širi svoje djelovanje i lepezu proizvoda prema klijentima te društveno odgovornim poslovanjem potiče vlastiti i svekoliki razvitak šire društvene zajednice.

Skyoffice.hr