Sava osiguranje je novo i moderno osiguravajuće društvo nastalo udruživanjem četiri europska osiguratelja: Velebit osiguranje, Velebit životno osiguranje, Zavarovalnica Tilia i Zavarovalnica Maribor. Pripadnost Sava osigurateljnoj Grupi čini nas dijelom jedne od najvećih financijskih grupacija JI Europe.

Udruženi postajemo donositelj pozitivnih promjena na osigurateljno tržište i stvaramo digitalno osviješteno društvo orijentirano na održivi razvoj. Drugi smo najveći osiguratelj u regiji i svjesni smo da je osiguranje više od same police i ugovora. Kod osiguranja riječ je o Vama, pojedincu, prema kojem je usmjerena sva naša pažnja. Ono što ne možemo spriječiti jesu brige zbog nepredvidljivosti života, no naša je uloga da te brige dijelimo s Vama.

Skyoffice.hr