Nedostupno
800 € / mj.
25 m2

Cijena najma ureda je paušalna te pokriva:

  • Najam ureda
  • Trošak održavanja
  • Trošak režija
  • Trošak čišćenja
  • Trošak sanitarnog potrošnog materijala
  • Korištenje katne sale za sastanke
  • 1 parking mjesto u sklopu podzemne garaže

U cijenu najma NIJE UKLJUČEN telefonski/internet priključak i namještaj.

Dodatno parking mjesto moguće je unajmiti po cijeni 50,00 eur/kom/mj + PDV

Ugovori za najam ureda nisu vremenski ograničeni niti imaju minimalno trajanje. Raskid ugovora od strane najmoprimca biti će moguć u bilo kojem trenutku sa rokom otkaza minimalno 30 dana (prostor se otkazuje sa zadnjim danom narednog mjeseca od mjeseca u kojem je ugovor otkazan – npr. ako se otkaz ugovora dostavi 15.05. ugovor vrijedi do 30.06.)

U sklopu podzemne garaže Sky Office organizirana je javna garaža sa cijenom parkiranja 7 kn/h, a pod upravljanjem tvrtke Best in parking d.o.o.. Svi najmoprimci imaju mogućnost validiranja parkirnih kartica za svoje goste te plaćanja ukupnog troška validiranja na kraju mjeseca, a temeljem dostavljenog računa.

  • Cijena najma: 800 € + PDV / mj.
  • Površina: 25 m2
  • Lokacija: 5. kat

Pošaljite upit